หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556

มีคนสอบถามมาหลายคนว่ารูปแบบและวิธีการเล่นของกีฬาฟุตบอลและบาสเกตบอลรวมถึง กฎกติกาและวิธีการเดิมพันในรูปแบบออนไลน์ เฉพาะกีฬาฟุตบอลและบาสเกตบอล ว่าเล่นยังไง

โดย www.wfobet.com

กฎกติกาการเดิมพันเฉพาะกีฬาฟุตบอล, บาสเกตบอล ออนไลน์


1.กฎกติกาในการเดิมพันกีฬาฟุตบอลออนไลน์

1.เมื่อกำหนดการแ่ข่งขันถูกจัดให้เล่นในเวลาอื่นนอก เหนือจากเวลาปกติ (เช่น ช่วงเวลาการเล่นพิเศษในหลายๆ ทัวร์นาเมนต์หรือนัดกระชับมิตร) การเดิมพันทั้งหมดจะถูกตัดสินเมื่อสิ้นสุดเวลาที่กำหนดไว้นั้น

2.กรณีมีการเล่นน้อยกว่าเวลาปกติ ผู้ดำเนินการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการตัดสินการเดิมพันทั้งหมดเพื่อรอผล อย่างเป็นทางการของการแข่งขันนั้น

3.ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีการแจ้งการแข่งขันตามเวลา ปกติไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ก่อนการแข่งขันฟุตบอลทั้งหมด การเดิมพันที่รับไว้สำหรับการแข่งขันแมทช์ดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ

4.ถ้าการแข่งขันฟุตบอลถูกเลื่อนออกไป หรือถูกยกเลิกหรือระงับชั่วคราว และไม่ได้กลับมาแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มต้นที่กำหนดไว้ การแข่งขันนั้นจะถือเป็นโมฆะ (โดยไม่คำนึงว่าผลการตัดสินอย่างเป็นทางการจะเป็นเช่นไร) ผลของการเดิมพันทั้งหมดในกรณีของการแข่งขันที่ถูกยกเลิก หรือระงับชั่วคราวนั้นอยู่ในดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

5.การเดิมพันในครึ่งแรก (1H) จะนำไปใช้กับการแข่งขันในครึ่งแรกเท่านั้น ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันทั้งหมด ถือเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงระหว่างครึ่งหลัง การเดิมพันในครึ่งแรกนั้นยังคงสมบูรณ์

6.บริษัทให้ข้อมูลต่างๆ (เช่น พื้นที่ที่เป็นกลาง ใบแดง เครื่องจับเวลา ข้อมูลสถิติ วันที่ เวลาเริ่มต้น ฯลฯ) เพื่อเป็นบริการและไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ลูกค้ามีหน้าที่ต้องทราบข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับทุกการแข่งขัน

7.เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าการแข่งขันถูกกำหนดให้เล่นบนพื้นที่ที่เป็นกลาง (แต่ไม่ได้เล่นบนพื้นที่ที่เป็นกลาง หรือกลับกัน) การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ในกรณีมีการเปลี่ยนสถานที่แข่ง (ทีมเจ้าบ้านเล่นในบ้านของทีมเยือน หรือกลับกัน) การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ การเดิมพันจะยังคงถือเป็นโมฆะด้วยถ้าชื่อของทีมเจ้าบ้านและทีีมเยือน ถูกกล่าวกลับกันอย่างไม่ถูกต้อง

8.คะแนนจะได้รับการอัพเดตสำหรับการเดิมพันฟุตบอลแบบ สด และตลาดที่แสดงในระหว่างการซื้อขายสดอ้างอิงถึงคะแนนที่แสดงในเวลาที่มีการ วางเดิมพันแล้ว นาฬิกาจับเวลา และการให้ใบแดงมีไว้เพื่อ การอ้างอิงของลูกค้าเท่านั้น

9.สำหรับการเดิมพันสด อันเกี่ยวกับการกระทำ ซึ่งในดุลยพินิจ เบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท เห็นว่าเป็นอันตรายซึ่งคะแนน ผลการแข่งขัน การเล่นของทีมหรือผู้เล่นอาจจะได้รับผลกระทบ หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต้มต่อ/ราคา หรือตลาด หรือข้อมูลการเดิมพัน ("การเล่นที่อันตราย") บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการรับเดิมพัน และอาจจะรับหรือปฏิเสธการเดิมพันภายหลังจากการเล่นที่อันตราย การกระทำอื่นๆ ทั้งหมดในเกมการแข่งขันถือว่าเป็นการเล่น ที่ปลอดภัยและจะถือว่าสามารถยอมรับเดิมพันได้ต่อไป

10.สำหรับการเดิมพันแบบสด อนุญาตให้มีการวางเดิมพันได้ถึงนาทีที่ 90 รวมถึงเวลา ของการทดการบาดเจ็บใดๆ สำหรับแบบเต็มเวลา สำหรับการแข่งขันส่วนใหญ่่ (ตามดุลยพินิจของบริษัท) อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ นาทีที่ 85 ของการเล่นเป็นต้นไป หรือห้านาที สุดท้ายก่อนสิ้นสุดเวลาปกติ แล้วแต่ว่าอย่างใดจะใช้ได้กับการแข่งขัน การกระทำใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการกระทำที่ได้กล่าวไว้ในข้อนี้ จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย และการวางเดิมพันที่ค้างอยู่ทั้งหมดอาจจะถือว่าสามารถยอมรับได้ นั่นคือ การเล่นภายใน หรือรอบๆ พื้นที่จุดโทษ สถานการณ์การโต้กลับแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ลูกจุดโทษ และลูกฟรีคิคส์ ที่บริษัทเห็นว่าเป็นลูกอันตราย (มีโอกาสได้ประตู)

11.สำหรับการเดิมพันแบบสด การวางเดิมพันที่ค้างอยู่ทั้งหมดจะถูก ปฏิเสธโดยอัตโนมัติตั้งแต่นาทีที่ผู้ตัดสินจบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกและ/ หรือครึ่งหลัง2.กฎกติกาในการเดิมพันกีฬา บาสเกตบอลแบบออนไลน์

1.ตลาดแบบเต็มเวลาทั้งหมดรวมถึงการเดิมพันแบบสดจะ ยุติตามผลการแข่ง ขันในขั้นสุดท้าย รวมถึง การต่อเวลา (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

2.ถ้าการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นตามวันเริ่มต้นที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

3.ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแต่ถูกหยุดชั่วคราวหรือ ยกเลิกภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันแบบเต็มเวลาจะยังถือว่ามีผล ถ้าการแข่งขันในระัดับ NBA ได้เสร็จสิ้นไปแล้วอย่างน้อย 43 นาที หรืออย่างน้อย 35 นาทีสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลประเภทอื่นๆ การเดิมพันจะยังถือว่ามีผลถ้าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับการประ กาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้น การเดิมพันของการแข่งขัน ที่ถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกจะเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่มี การกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข

4.ผลการแข่งขันในครึ่งแรกคือคะแนนรวมของควอเตอร์แรก และควอเตอร์ที่ สอง ผลการแข่งขันในครึ่งหลังคือคะแนนรวมของควอร์เตอร์ที่สาม และควอเตอร์ที่สี่ รวมถึง การต่อเวลาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

5.ผลการแข่งขันของควอเตอร์ที่สี่ ไม่ รวมถึงการต่อเวลาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

6.ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพันที่วางไว้ในครึ่งของ การแข่งขันหรือควอเตอร์ที่ไม่เสร็จสิ้นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ ถ้าครึ่งของ การแข่งขันหรือควอเตอร์ที่ระบุไว้นั้นเสร็จสิ้น การเดิมพันจะมีผลต่อไป

7.คะแนนจะ ไม่ มีการอัพเดตสำหรับการเดิมพันบาสเกตบอลแบบสด และแฮนดิแคปที่แสดงในระหว่างการซื้อขายแบบสด หมายถึง คะแนนในตอนเริ่มต้นของการแข่งขัน เช่น 0-0 เวลาและคะแนนที่แสดง ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงอย่างเดียวเท่านั้น

8.ทีมใดทำแต้มในห่วงแรกได้นั้น ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่ทำแต้มแรกได้ ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกภายหลังจากมีการทำแต้มแรกเกิดขึ้น การเดิมพันจะยังคงมีผล

9.ตลาดพิเศษ (รวมถึง จำนวนแต้ม การรีบาวด์ การช่วยเหลือ การทำสามคะแนน การทุ่มลูกแบบได้เปล่า เป็นต้น) จะสมบูรณ์ ถ้าผู้เล่นทั้งสองเข้าร่วมในการแข่งขัน ถ้าผู้เล่นหนึ่งหรือทั้งสองไม่เข้าร่วม ในการแ่ข่งขัน การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ผลการแข่งขันของตลาดพิเศษจะ รวมการต่อเวลาเอาไว้ด้วย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผลการแข่งขัน ทั้งหมดจะเกิดขึ้นเมื่อผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับการประกาศในตอน ท้ายของการแข่งขันโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (NBA.com, FIBA.com เป็นต้น) และการเปลี่ยนแปลงภายหลังต่อสถิติจะไม่มีผลตามวัตถุประสงค์ ในการเดิมพัน

10.สถานที่แข่งขันของเจ้าบ้าน/ทีมเยือนสำหรับการแข่งขัน NCAA ระบุไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

11.ตลาดบาสเกตบอลแฟนตาซีคือการจับคู่ของทีมจากการ แข่งขันที่ ต่างกัน การแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองทีมต้องเล่นในวันเดียวกัน มิฉะนั้นการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ สถานที่สำหรับตลาดบาสเกตบอลแฟนตาซี ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิง อย่างเดียวเท่านั้น

12.การชนะควอเตอร์ส่วนใหญ่ ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่เอาชนะจำนวนควอเตอร์มากที่สุดระหว่างการแข่งขัน บาสเกตบอลถ้าผลของควอเตอร์ใดๆ เสมอกัน จะถือว่าไม่มีทีมใดชนะควอเตอร์นั้นการต่อเวลาจะไม่นำมารวมสำหรับตลาดนี้ ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การพนันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

สมัครคาสิโน
สนใจ สมัครสมาชิก กับเรา คลิ๊กเลย รับโบนัท 10 % และ โปรโมชั่น อื่นๆอีกมากมายให้ท่านร่วมสนุกและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.wfobet.com และ กฏกติกาการสมัคร หรือ โทรสอบถามรายละเอียดที่ 086-2938884 , 086-2938885 และ 086-2938886 ในส่วนการแทงถ้าเล่นไม่เป็นหรือไม่เข้าใจตรงส่วนไหน เรามีทีมงานคอยแนะนำให้ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทุกคนสงสัยกันใช่ไหมว่า เกมส์อียิปต์ คืออะไร คือ เกมส์คาสิโนออนไลน์ ที่มีให้เดิมพันทางอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ เป็นเกมส์สล็อตยอดนิยม ขณะนี้

โดย www.wfobet.com

เป็นเกมส์สล็อตยอดนิยมมีทั้งหมด รีล 15 ไลน์ นอกจากนั้นยังมีเกมส์ฟรี และโบนัสให้ลุ้นรับอีกมากมาย รวมทั้งแจ็คพอต JP1、JP2 และ JP3
เกมส์หลัก
        ประเภทไลน์เดิมพันจะนับจากซ้ายไปขวา ยกเว้นรูป Scatter ยอดเดิมพัน(1~15ไลน์)สมาชิกสามารถเพิ่มจำนวนเดิมพันได้ด้วยตนเองการคำนวน จะเริ่มจากยอดเดิมพันในแต่ละไลน์เดิมพันคูณจำนวนไลน์ที่ได้รวมกันเป็นคะแนนรูป Wild สามารถใช้แทนรูปใดก็ได้ยกเว้น รูป Scatter รูป Bonus และรูป JP

เกมส์ฟรี
หากปรากฏรูป Scatter 3 รูปขึ้นไป จะได้รับ เกมส์ฟรี
-หากปรากฏ 5 รูป รูปจะได้รับ เกมส์ฟรี 40 ครั้ง
-หากปรากฏ 4 รูป รูปจะได้รับ เกมส์ฟรี 20 ครั้ง
-หากปรากฏ 3 รูป รูปจะได้รับ เกมส์ฟรี 10 ครั้ง
ในเกมส์ฟรี ยอดเดิมพันทั้งหมดจะเท่ากันกับหน้าหลัก
ในเกมส์ฟรี สามารถลุ้นรับฟรีเกมส์เพิ่ม และ เกมส์ Karnak Adventure Bonus Game

เกมส์โบนัส
ในเกมส์หากไลน์ที่ 1-3-5 ใน 15 ไลน์ปรากฏรูป Bonus ถึงจะเข้าสู่เกมส์『Karnak Adventure』ได้
ในเกมส์『Karnak Adventure』สามารถเลือกเข้าเกมส์『Special Bonus』หรือ『Scarab Bonus』ก็ได้『Special Bonus』มีทั้งหมด 3ไลน์ รางวัลที่ได้รับจะแตกต่างกัน ยิ่งเดิมพันมากเท่าไหร่ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่มากเท่านั้น『Scarab Bonus』มีทั้งหมด5ไลน์ หากทายผลถูกต้อง รางวัลที่ได้รับจะคูณ 2 คะแนน Bonus ที่ได้รับรวมกันคูณกับไลน์เดิมพันจากเกมส์หลัก ไลน์เดิมพันยิ่งมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ สูงสุด 900 เท่า

แจ็คพอต
ในเกมส์หากปรากฏรูป JP3-4 หรือ 5 รูป จะได้รับรางวัลแจ็คพอต JP3、JP2 หรือ JP1 ตามจำนวนรูปที่ได้หากทำยอดเดิมพันถึงตามที่กำหนดสามารถลุ้นรับรางวัลแจ็คพอต

                                                 สมัครคาสิโน

           สนใจ สมัครสมาชิก กับเรา คลิ๊กเลย รับโบนัท 10 % และ โปรโมชั่น อื่นๆอีกมากมายให้ท่านร่วมสนุกและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.wfobet.com และ กฏกติกาการสมัคร หรือ โทรสอบถามรายละเอียดที่ 086-293-8884 , 086-293-8885 และ 086-293-8886 ในส่วนการแทงถ้าเล่นไม่เป็นหรือไม่เข้าใจตรงส่วนไหน เรามีทีมงานคอยแนะนำให้ โดยทีมงานที่ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หลายคนยังไม่เข้าใจความหมาย เกมเดิมพันมังกร ไทเกอร์ จีคลับ ออนไลน์ Royal online คาสิโน ออนไลน์

โดย www.wfobet.com


เกมเดิมพันมังกร ไทเกอร์ ออนไลน์ Royal onlineแนะนำเกมส์
นำผลคะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่าของหน้าไพ่กำหนดผลแพ้-ชนะ ไม่มีการเทียบดอก นับเฉพาะแต้มไพ่เท่านั้น ไพ่Aคือไพ่คะแนนต่ำสุด ไพ่Kคือไพ่คะแนนสูงสุด

วิธีการเล่น
ไพ่ทั้งหมด8สำรับ สมาชิกสามารถเลือก เดิมพันมังกร เดิมพันเสือ เดิมพันเสมอ หรือเดิมพัน《มังกรคี่/มังกรคู่/เสือคี่/เสือคู่》 《มังกรดำ/มังกรแดง/เสือดำ/เสือแดง》จะทำการแจกไพ่ให้ฝั่งละ1ใบเท่านั้น แล้วทำการเทียบไพ่หาผู้ชนะ

กติกา คู่-คี่
Aเท่ากับ1แต้ม ,Jเท่ากับ11 แต้ม,Qเท่ากับ12 แต้ม,Kเท่ากับ13 แต้ม ผลคู่-คี่จะนับตามหน้าไพ่

กติกา แดง-ดำ
ผลแดง-ดำจะนับตามหน้าไพ่ ไพ่โพดำและดอกจิกคือดำ ไพ่โพแดงและข้าวหลามตัดคือแดง

อัตราจ่าย
Bet TypeDescriptionRate
เดิมพัน มังกร《หากออกเสมอ จะเสียครึ่งหนึ่งของยอดเดิมพัน》1ต่อ1
เดิมพัน เสือ《หากออกเสมอ จะเสียครึ่งหนึ่งของยอดเดิมพัน》1ต่อ1
เดิมพัน เสมอ《หากออกเสมอ จ่าย1ต่อ8》1 ต่อ 8
เดิมพัน มังกรไพ่คี่《หากออกเสมอ เสียหมด》1 ต่อ 0.75
เดิมพัน มังกรไพ่คู่《หากออกเสมอ เสียหมด》1 ต่อ 1.05
เดิมพัน เสือไพ่คี่《หากออกเสมอ เสียหมด》1 ต่อ 0.75
เดิมพัน เสือไพ่คู่《หากออกเสมอ เสียหมด》1 ต่อ 1.05
เดิมพัน มังกรสีแดง《หากออกเสมอ เสียหมด》1 ต่อ 0.9
เดิมพัน มังกรสีดำ《หากออกเสมอ เสียหมด》1 ต่อ 0.9
เดิมพัน เสือสีแดง《หากออกเสมอ เสียหมด》1 ต่อ 0.9
เดิมพัน เสือสีดำ《หากออกเสมอ เสียหมด》1 ต่อ 0.9
หลัง50ตาขึ้นไป จะไม่รับเดิมพันคี่คู่,ดำและแดง


สมัครคาสิโน

สนใจ สมัครสมาชิก กับเรา คลิ๊กเลย รับโบนัท 10 % 
และ โปรโมชั่น อื่นๆอีกมากมายให้ท่านร่วมสนุกและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่
www.wfobet.com และ กฏกติกาการสมัคร หรือ โทรสอบถามรายละเอียดที่ 
086-2938884 , 086-2938885 และ 086-2938886 ในส่วนการแทงถ้าเล่นไม่เป็นหรือไม่เข้าใจ
ตรงส่วนไหน เรามีทีมงานคอยแนะนำให้ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556

มีคนสอบถามกันมาว่าไฮโลมันเป็นยังไง ผมจึงรวบรวมข้อมูลทั้ง วิธีการเล่นไฮโลอัตราจ่ายเงินในการวางเดิมพันไฮโลหรือลูกเต๋า ในรูปแบบเดิมพันออนไลน์

โดย www.wfobet.comวิธีการเล่น

หลังจากเริ่มตาใหม่เวลาก็จะเริ่มนับถอยหลังเพื่อรับการเดิมพัน ท่านสามารถวางเดิมพันตามที่ต้องการ แล้วเลือกชิปในการวางเดิมพัน
หลังสิ้นสุดเวลาเดิมพันแล้ว พนักงานจะทำการเขย่าไฮโล
หลังจากที่ไฮโลเขย่าเสร็จแล้ว ผู้เล่นสามารถดูแต้มของลูกเต๋าที่ปรากฎทั้งสามลูก และจะมีการคีย์ผลของลูกเต๋าทั้งสามลูกให้เห็นบนหน้าเกมส์ และคำนวณผลเดิมพันตามลูกเต๋าที่ปรากฎ
กรณีเปิดผลไฮโลออกมา หากลูกเต๋า เอียง ทับซ้อนกัน หรือฝากระทบโดนลูกเต๋า ทำให้ไม่สามารถเห็นผลที่แน่ชัดได้ ทางเราจะทำการยกเลิกเดิมพันในเกมส์ดังกล่าว

อัตราจ่าย วางเดิมพัน
คำชี้แจง

อัตราจ่าย สูง/ต่ำ
สูง:จำนวนยอดรวมของแต้มคือ11ถึง17
ต่ำ:จำนวนยอดรวมของแต้มคือ4ถึง10 (กรณีออกตองเจ้ามือชนะ) 1ต่อ1


ตองสามเจาะจงตัวเลข

ลูกเต๋าที่เหลือเจาะจงตัวเลข(เช่น111) จะต้องออกเป็นเลขสามตัวที่ได้เลือกเท่านั้น 1 ต่อ 150 ตองสามขอบเขต1-6 ระหว่าง1ตองหรือ6 ไม่ว่าผลออกมาเป็นตองไหนก็ได้. 1 ต่อ 24

การวางเดิมพันลูกเต๋า
ออกแต้มหนึ่งในสาม

ในขอบเขตตัวเลขบนไฮโล1-6ที่แทงไปนั้น ออกเพียงตัวเดียว 1 ต่อ 1ออกแต้มสองในสามในขอบเขตตัวเลขบนไฮโล1-6ที่แทงไปนั้นออกทั้งหมด2ตัว

1 ต่อ 2 ออกแต้มสามในสาม ในขอบเขตตัวเลขบนไฮโล1-6ที่แทงไปนั้น ออกทั้งหมด3ตัว. 1 ต่อ 3
คู่หรือเลขที่เหมือนกันสองตัว เดิมพันในขอบเขตตัวเลขบนเลขคู่นั้น ( เช่น 1-1 2-2 3-3 ) อยากน้อยเลขที่ออกมีสองตัว 1 ต่อ 8


เดิมพัน2ตัวเลขต่างกัน
มีจำนวน15รูปแบบ เช่น ( 1-2หรือ 2-3) ต่อ
ผลรวมจำนวนแต้ม 4 or 17 แต้ม
ผลรวมของแต้มคือ 4 หรือ 17 แต้ม 1 ต่อ 50 5หรือ 16 แต้ม
ผลรวมของแต้มคือ 5 หรือ 16 แต้ม 1 ต่อ 18 6หรือ15แต้ม
ผลรวมของแต้มคือ6หรือ15 แต้ม 1 ต่อ 14 7หรือ14 แต้ม
ผลรวมของแต้มคือ 7 หรือ 14แต้ม 1 ต่อ 12 8หรือ 13 แต้ม
ผลรวมของแต้มคือ8หรือ13แต้ม 1 ต่อ 8 9.10.11หรือ 12 แต้ม
ผลรวมของแต้มคือ 9.10.11หรือ 12แต้ม2 1 ต่อ 6 สนใจ สมัครสมาชิก กับเรา คลิ๊กเลย รับโบนัท 10 % และ โปรโมชั่น อื่นๆอีกมากมายให้ท่านร่วมสนุกและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.wfobet.com และ กฏกติกาการสมัคร หรือ โทรสอบถามรายละเอียดที่ 086-2938884 , 086-2938885 และ 086-2938886 ในส่วนการแทงถ้าเล่นไม่เป็นหรือไม่เข้าใจตรงส่วนไหน เรามีทีมงานคอยแนะนำให้ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

มีคนเคยถามกันมาว่า วิธีการเล่นบาร์ผลไม้ คำอธิบายในการเล่นบาร์ผลไม้ รวมถึงอัตราการจ่ายโบนัสบาร์ผลไม้ กับเรา www.wfobet.com เว็บคาสิโนออนไลน์

โดย www.wfobet.com

บาร์ผลไม้( 9ดีล8ไลน์ ) สมาชิกได้รูปตามเงื่อนไขเหมือนกัน3รูป สามารถรับรางวัลทันทีอัตราจ่ายทัปอัตราจ่ายโบนัสพิเศษคำอธิบายการได้รับโบนัส


BUNNY GIRLFEVER GAME

สนใจ สมัครสมาชิก กับเรา คลิ๊กเลย รับโบนัท 10 % และ โปรโมชั่น อื่นๆอีกมากมายให้ท่านร่วมสนุกและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.wfobet.com และ กฏกติกาการสมัคร หรือ โทรสอบถามรายละเอียดที่ 086-2938884 , 086-2938885 และ 086-2938886 ในส่วนการแทงถ้าเล่นไม่เป็นหรือไม่เข้าใจตรงส่วนไหน เรามีทีมงานคอยแนะนำให้ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556

รูปแบบวิธีเล่นและอัตราการจ่ายเงินน้ำเต้าปูปลาหรือ ลูกเต๋าน้ำเต้าปูปลา

โดย www.wfobet.com


วิธีการเล่น
น้ำเต้าปูปลา เรียกอีกอย่างว่า ลูกเต๋าน้ำเต้าปูปลา รูปแบบและอัตราการจ่ายเงินเหมือนกับลูกเต๋า
ใช้รูปปลา กุ้ง ปู เสือ น้ำเต้า และไก่ แทนจำนวนแต้มในลูกเต๋า
ปลา (สีแดง) 1 แต้ม,กุ้ง (สีเขียว) 2 แต้ม,น้ำเต้า (สีน้ำเงิน) 3 แต้ม,เสือ (สีน้ำเงิน) 4 แต้ม,ปู (สีเขียว) 5 แต้ม,ไก่ (สีแดง) 6 แต้ม
กรณีเปิดผลน้ำเต้าปูปลาออกมา หากลูกเต๋า เอียง ทับซ้อนกัน หรือฝากระทบโดนลูกเต๋า ทำให้ไม่สามารถเห็นผลที่แน่ชัดได้ ทางเราจะทำการยกเลิกเดิมพันในเกมส์ดังกล่าว
อัตตราการจ่าย

สนใจ สมัครสมาชิก กับเรา คลิ๊กเลย รับโบนัท 10 % และ โปรโมชั่น อื่นๆอีกมากมายให้ท่านร่วมสนุกและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.wfobet.com และ กฏกติกาการสมัคร หรือ โทรสอบถามรายละเอียดที่ 086-2938884 , 086-2938885 และ 086-2938886 ในส่วนการแทงถ้าเล่นไม่เป็นหรือไม่เข้าใจตรงส่วนไหน เรามีทีมงานคอยแนะนำให้ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

แจ้งรายละเอียดลูกค้า รอยัล คาสิโนออนไลน์ ข้อตกลงของการสมัครเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการบริการ Royal casino online

โดย www.wfobet.com

รอยัล คาสิโนออนไลน์

ข้อตกลงของการสมัครเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการบริการ

ยินดีต้อนรับสู่คาสิโนออนไลน์
เพื่อให้ท่านทราบถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เล่น,กรุณาอ่านข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกและใช้บริการ การเล่นเกมส์ของรอยัล คาสิโน ออนไลน์
ทางคาสิโนจะถือว่าผู้เล่นได้อ่านและเห็นด้วยกับกฎกติกาการเล่นหลังจากที่ท่านได้กดปุ่ม “ข้าพเจ้า
ตกลง”การรักษาและช่วยเหลือของเกมส์ออนไลน์

- ถ้าผู้เล่นโดนออกจากเกมส์ระหว่างการเล่นเกมส์ บัญชีของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของเกมส์

- ไม่ต้องวิตกกังวล ถ้าท่านออกจากเว็บไซด์ระหว่างการเล่นเกมส์ ท่านจะถูกออกจากระบบช่วงเวลาหนึ่ง จากนั้นท่านสามารถเข้าสู่ระบบ “รอยัล คาสิโน ออนไลน์” ได้อีกครั้งตามปกติ

- ระหว่างที่เล่นเกมส์ ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม “ขอความช่วยเหลือ” เพื่อดูข้อมูลช่วยเหลือของเกมส์ในขณะนั้น นอกจากนี้ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม “ขอความช่วยเหลือ” เพื่อดูตัวเลือกในการช่วยเหลือออนไลน์
การให้ความคุ้มครอง “รอยัล คาสิโน ออนไลน์” ได้มีการจัดเตรียม ความมีประสิทธิภาพ,ความรวดเร็วและการบริการลูกค้าที่เป็นมิตร ถ้าหากท่านมีคำถามหรือคำแนะนำใด ๆ กรุณาอย่าลังเลใจที่จะโทรศัพท์มาทางฝ่ายบริการลูกค้า ซึ่งจะมีให้บริการตลอด ทุกวันไม่มีวันหยุดและทางเราจะตอบกลับให้อย่างรวดเร็วที่สุด “รอยัล คาสิโน ออนไลน์” ขอรับรองว่าจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับอย่างปลอดภัย


ข้อตกลงในการเล่นเกมส์

1. เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในขณะที่เล่น ท่านที่เป็นสมาชิกกรุณาอ่านกฎกติกาของบริษัทอย่างละเอียดและระมัดระวัง เมื่อท่านเข้าสู่หน้าเล่นทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงของทาง “รอยัล คาสิโน ออนไลน์”

2. การเดิมพันจะต้องอยู่ใน “ระยะเวลาที่กำหนด” มิฉะนั้นจะถือว่าการเดิมครั้งนั้นเป็น “โมฆะ” ถ้าเกมส์ได้มีการยกเลิกหรือหยุดพักชั่วคราว เนื่องจากเหตุผลใดๆก็ตามก่อนการเล่น การเดิมพันครั้งนั้นจะถือว่าเป็น”โมฆะ”และทางบริษัทจะคืนเครดิตให้กับผู้เล่น

3. เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกที่จะคอยดูผลลัพธ์ จากช่องหน้าต่างที่แสดงให้เห็นถึงผลการเล่นแพ้หรือชนะ ทางบริษัทจะยึดถือข้อมูล “รายละเอียดการวางเดิมพัน” ของสมาชิก ในกรณีที่ผู้เล่นมีความสงสัย และต้องการตรวจสอบข้อมูลในการคำนวณของเกมส์นั้นๆ

4. ถ้าหากเกิดความผิดพลาดของระบบระหว่างการเล่นของเกมส์หรือความผิดพลาดโดยไม่ได้เจตนาของพนักงาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ที่จะแก้ไขผลลัพธ์ให้ถูกต้อง และจะมีการพิมพ์ข้อความที่ได้มีการแก้ไขเผยแพร่ไว้ที่แถบตัววิ่งในหน้าเว็บไซด์ของเกมส์ บริษัทจะไม่มีการแจ้งสมาชิกเป็นการส่วนตัว(ในกรณีที่มีการใส่ข้อมูลผลลัพธ์ผิดพลาดทางวีดีโอ บริษัทจะรีบทำการแก้ไขบันทึกวีดีโอ ดังกล่าวให้ถูกต้องเพื่อที่จะทำให้ผลลัพธ์การเล่นมีความถูกต้องอย่างเป็นทางการ

5. เป็นความรับชอบของสมาชิกที่จะทำให้แน่ใจว่าเบอร์บัญชีและรหัสการเข้าไปเล่นเกมส์ เป็นความลับก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมส์ครั้งแรก กรุณาเปลี่ยนรหัสที่ได้รับมาครั้งแรก เพื่อความปลอดภัย ถ้าหากท่านพบหรือสงสัยว่ามีผู้อื่นได้เข้าไปเล่นในบัญชีของท่านโดยไม่รับอนุญาต กรุณาแจ้งทางบริษัทหรือทางตัวแทนของท่านทันทีเพื่อเปลี่ยนรหัสส่วนตัว (หากมีการเดิมพันก่อนที่จะเปลี่ยนรหัสเดิมจะถือว่าการเล่นนั้นเป็นผล)

6. ก่อนเริ่มการเล่นเกมส์แต่ละครั้ง ท่านสมาชิกควรจะตรวจสอบวงเงินของท่านเสียก่อน ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับวงเงิน กรุณาแจ้งตัวแทนของท่านหรือทางบริษัททันที

7. ถ้าผู้เล่นโดนบังคับออกโดยอัตโนมัติระหว่างการเล่นเกมส์ จะถือว่าการเล่นครั้งนั้นไม่มีผลกระทบต่อการแทงในเกมส์นั้นๆ

8. ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น อย่างเช่น ข้อมูลสูญหายเนื่องจากระบบอินเตอร์เนตขัดข้อง ทางบริษัทจะมีการประกาศให้รู้ถึงสาเหตุ และวิธีแก้ปัญหา

9. ชั่วโมงทำการ : 24 ชม./วัน

ระบบการรักษาความปลอดภัยของเกมส์

ทาง “รอยัล คาสิโน ออนไลน์” ขอสัญญาว่าจะปกป้องและเคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน

1.ข้อมูลทางด้านบัญชี
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบุคคล ข้อมูลที่ทางผู้เล่นให้มาในการเปิดบัญชีจะถูกเก็บเป็นความลับ ทางบริษัทจะไม่เผยแพร่ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามหรือองค์กรอื่นๆ ล่วงรู้ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีอีเมล์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ทางสมาชิกกรอกในใบสมัคร ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจเอาไว้ให้เท่านั้น เช่น การส่งเช็คเงินสดสำหรับผู้ชนะหรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่สมาชิกร้องขอ

2.เงินปันผล
เงินรางวัลที่ผู้เล่น เล่นชนะถือว่าเป็นความลับสุดยอด ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะรายงานผลประโยชน์ให้กับตัวแทนของท่านโดยตรงหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ท่านเล่นในสถานที่ส่วนตัวของท่านเอง

3.ความปลอดภัย
ทางบริษัทได้ใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อทำให้ท่านแน่ใจในความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน ทางเราจะพยายามให้ดีที่สุดที่จะรักษาความถูกต้องแน่นอน และความลับเฉพาะของข้อมูล และป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลหรือนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง
ถ้าท่านมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับ,ความปลอดภัยของข้อมูล กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า พวกเรายินดีให้บริการ 24 ชม./วัน ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุด และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ท่าน

       สนใจ สมัครสมาชิก รับโบนัท 10 % และ โปรโมชั่น อื่นๆอีกมากมายให้ท่านร่วมสนุกกับเรา คลิ๊กเลย และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.wfobet.com  และ กฏกติกาการสมัคร หรือ โทรสอบถามรายละเอียดที่ 086-2938884 , 086-2938885 และ 086-2938886 ในส่วนการแทงถ้าเล่นไม่เป็นหรือไม่เข้าใจตรงส่วนไหน เรามีทีมงานคอยแนะนำให้ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดย : www.weforone.com
ติดต่อ : 086-293-8884 , 086-293-8885 และ 086-293-8886
MSN : weforone2008@hotmail.com
Facebook : facebook.com/weforone